Projektová konference – Svět pod lupou

Ve dnech 22. – 23. 6. 2017 se koná v rámci projektu Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost již 2. konference, tentokrát pod názvem Svět pod lupou.

Cílem společného setkání (konference) je nastavení vztahů mezi jednotlivými centry, nastavení důvěry a harmonického fungování směřovaného ke společnému cíli, kterým je funkční síť CKP. Setkání je otevřené i dalším zájemcům a organizacím působícím v oblasti badatelsky orientované výuky.

Témata setkání jsou:

  1. Ukázka práce s výukovou pomůckou „Krabice vody“, lektoři Ing. T. Žižková, PhDr. Eva Řezáčová.
  2. Návštěva Archeoparku, exkurze s výkladem.
  3. NPR Křivé jezero, téma lužní lesy (využití pomůcek z badatelského batůžku).
  4. Sdílení poznatků z CKP, informace od partnerů projektu.
  5. Stavebnice Arduino, lektor Ing. T. Bartoníček.
  6. Exkurze do bilinkové zahrady Tiree Chmelar s odborným výkladem.
  7. Exkurze zámeckým parkem Lednice, krajinářská badatelská vycházka s návštěvou skleníku s výkladem

Účastníci mají hrazený pobyt a stravu z rozpočtu projektu, financovaného z OP VVV.